مبانی ومسائل سیاست جنائی اسلام
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه که در اثر فراهم آمدن امکانات گوناگون ابعاد جرم رو به پیچیدگی و دامنه‌های آن رو به فزونی نهاده است مواجهه موفقیت آمیز با آن جز با گذر از یک سیاست جنایی دقیق و علمی و در عین حال بر آمده از نظام حقوق اسلامی و متکی بر اهداف و ارزشهای آن امکان پذیر نمی باشد پس ابتدا باید تصویری واضح و روشن از معنای اصطلاحی سیاست جنایی ارا ئه کرد. و سپس به برخی مبانی اشاره کرد که می‌تواند ما را در دستیابی به یک سیاست جنایی با قید اسلامی اشاره کرد. و آنها را تبیین نمود و نظریات حقوقدان‌های اسلامی را پیرامون حیطه خصوصی و معیار تشخیص آن در اسلام جویا شد و شبهه پدر سالارانه بودن فقه اسلام را جواب گفت . در ضمن مبانی مختلف مسئولیت کیفری در اسلام را بررسی نمود و به یک طرح جامع در سیاست جنایی اسلام دست یافت . پس از این، زمینه فراهم می‌آید تا بتوان با یک نگاه منسجم و مجموعه ای به اجزاء و ابعاد جرم انگاری و پاسخ دهی به نقض هنجارها ، مسائل سیاست جنایی اسلام را بررسی نمود و از این رهگذر به قانونگذار و قاضی و مجموعه جامعه مدنی در جهت عمل به انجام وظایفشان در قبال نقض هنجارها کمک نمود .