رابطه جرم وگناه
39 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رابطه تحریم وتجریم یکی از مهمترین مباحث در حقوق کیفری اسلام است که ثمرات مهمی در قانون گذاری کیفری دارد. دراین مورد اقوال مختلفی وجود دارد که در مقاله به آن اشاره می گردد ودر پایان پیشنهاد می گردد. چون این گونه نگرش به صورت افراطی در مورد قاعده به گستردگی قلمرو مجازات می انجامد به طوری که منطقه کنترل شده قابل کیفر رفتاری درنظام اسلامی را وسیعتر از آنچه که خود شارع ترسیم کرده نشان می دهد. بهتر آنست که قانون گذاران،قضات،ومجریان به گونه ای متعادلترونزدیکتربه اهداف ومقاصد شارع ورضای حق عمل کنند.استفاده از منابع شرعی به شکل صحیح سازماندهی شود وقانونگذار خود به عنوانواضع قانون ازآنها استفاده کند واحکام مذکور رابه صورت قانون موضوعه تدوین وبه مردم اعلام کند تا هم اصل تفکیک قوا رعایت شود ومقررات شرعی بلا اجرا نماند.
دانلود