اجرای حدود در زمان غیبت
35 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اجرای حدود در زمان غیبت یکی از مباحث مهم وچالش بر انگیز در فقه امامیه می باشد که نظر گاه فقهای بزرگ شیعه بوده است در این مقاله به اقوال فقها وجمع بندی نظر آنها پرداخته می شود.
دانلود